Γνωρίζετε τι είναι το dark web;

Μάθετε τα διαφορετικά επίπεδα Web και σε τι ποσοστό αυτά συνεισφέρουν στην διάδοση της πληροφορίας στο διαδίκτυο. World Wide Web Μόνο το 4% του περιεχομένου στο Internet είναι στο www, το οποίο περιλαμβάνει δημόσιες ιστοσελίδες, όπως η Google, το eBay, κλπ. Deep Web Περισσότερο από το 90% των πληροφοριών στο Internet βρίσκεται στο deep web και δεν είναι προσβάσιμο…
Δείτε Περισσότερα


17 Φεβρουαρίου, 2020